Akademické mistrovství ČR v plážovém volejbale smíšených dvojic
30.5.2018

Pořadatel:Centrum sportovních aktivit VUT v Brně s pověřením České asociace univrzitního sportu (ČAUS)
Místo a čas:

Centrum Viktoria, Vodařská 2, Brno
30.5.2018, začátek 8:00

Ředitel soutěže:Mgr. Kundera Václav
Kdo:

Studenti českých VŠ a univerzit (prezenční i dálkové studium), 32 dvojic
ČAUS (pořadatel) hradí dopravu - lístky na hromadnou dopravu včetně MHD nebo cesťák pro 3 a více osob v autě, startovné, ubytování na kolejích VUT v Brně, občerstvení v průběhu soutěže

www:
Jídlo:

Občerstvení v areálu sportoviště

Ubytovnání:

Možno zajistit na kolejích - hradí ČAUS (pořadatel)

Doprava:

Zastávka MHD: Komárov
ČAUS (pořadatel) hradí dopravu (lístky na hromadnou dopravu včetně MHD nebo cesťák pro 3 a více osob v autě - 2 a méně osob v autě hradí pořadatel jen do výše hromadné dopravy vlakem nebo busem).

Startovné/cena:

Hradí ČAUS (pořadatel)

přihlášky:

Přihlašuje příslušná katedra sportu nebo studijní oddělení na kundera@cesa.vutbr.cz od 1.4.2018

Přihláška musí obsahovat: Jméno, příjmení, datum narození, název VŠ, mailovou adresu, telefon, případně pokud požadují hráči ubytování z 29. na 30.5.

Přihlášky budou přijímány v tomto pořadí:

1) Přednostně dvojice složené ze studentů stejné VŠ. Přihlašuje katedra sportu příslušné VŠ nebo univerzity. Příhlášky od 1.4. do 7.5.2018 včetně.

2) od 14.5. do 28.5. se mohou sami přihlašovat dvojice složené ze studentů různých VŠ nebo dvojice, na které se nedostalo z důvodu limitu na jednotlivé školy.

Přihlašování končí v neděli 25.5.2018. Žádné pozdější přihlášky nebudou akceptovány.

V pondělí bude zaslán účastníkům rozpis turnaje na uvedený mail.

Poznámka:

Každá škola má možnost přihlásit 2 páry. V případě nižšího počtu může škola doplnit další dvojce.
Přihlásit se mohou i dvojice složené z hráčů z různých škol, ale přednostně budou brány dvojice složené z hráčů z jedné školy.

Každý hráč/hráčka se musí při prezenci prokázat platným studijním průkazem/potvrzením o studiu nebo kopií diplomu z kalendářního roku 2018.

 

FOTOSOUTĚŽ 2018 - téma Sport na VUT, soutěž trvá do 31.10.2018!!! Foťte na akcích, kurzech, ve výuce, na Dni sportu, na akademických soutěžích, ... a posílejte fotky! Info zde: http://www.cesa.vutbr.cz/akce/1784-fotosoutez-quot-sport-na-vut-quot-2018