O nás

Centrum sportovních aktivit (CESA) je vysokoškolským ústavem. Jako celoškolské pracoviště pro oblast tělesné výchovy a sportu na Vysokém učení technickém v Brně zajišťuje celoroční tělovýchovné a sportovní aktivity studentů v rámci fakultativní tělesné výchovy jako volitelný předmět a volnočasové pohybové aktivity (VČA) pro studenty, zaměstnance i veřejnost. Volná kapacita moderních sportovních areálů školy slouží také k rekreačnímu sportu studentů i zaměstnanců VUT v Brně a široké veřejnosti.

 

Výuka studentů:

 • tělesná výchova (TV) je podle studijních programů jednotlivých fakult volitelný předmět, za TV se uděluje zápočet (kredity pouze ve vybraných oborech na FEKT),
 • studenti se do předmětu tělesná výchova zapisují elektronicky vždy na začátku semestru (semestrální výuka);
 • zápis do blokové výuky a na zimní i letní kurzy upravuje zvláštní vyhláška,
 • tělesná výchova v rozsahu 2,0 hodiny cvičení v semestru je zdarma, další hodiny TV jsou zpoplatněny; studenti si rovněž přispívají na pohybové aktivity mimo sportovní zařízení školy a na kurzy sportovních specializací (bloková výuka, zimní a letní kurzy),
 • semestrální nabídka zahrnuje 78 sportovních specializací na 5 výkonnostních úrovních, k zápisu je připraveno do každého semestru více jak 11.000 míst,
 • odborné aktivity CESA pro studenty doplňuje poradenská a konzultační činnost a kurzy CŽV

Studentská sportovní reprezentace:

 • výběr a příprava sportovní reprezentace VUT do systému vysokoškolských soutěží,
 • účast a pořádání Oblastních přeborů VŠ, Akademických mistrovství ČR, Českých akademických her (ČAH),
 • anketa Sportovec roku s vyhlášením desítky nejlepších,

Volnočasové pohybové aktivity (VČA) - zájmová tělesná výchova a sport:

 • sportování mimo semestrální výuku ve volných kapacitách sportovišť, ve zkouškovém období a v době prázdnin,
 • program VČA je zpoplatněn (speciální ceny pro studenty VUT)
 • turnaje, soutěže na VUT a mezi VŠ (vysokoškolské ligy, utkání univerzit, aj.),

Celoživotní vzdělávání (CŽV) - kurzy, školení, semináře, workshopy:

 • vzdělávací kurzy akreditované MŠMT ČR (5 forem, osvědčení instruktor),
 • základní stupně školení (14 forem, diplom pro lektory a cvičitele),
 • celoživotní vzdělávání seniorů ("Pohybové studio pro seniory" v programu U3V a Seniorská akademie),
 • vzdělávací akce pro organizace a firmy,
 • edukační workshopy, semináře a konference,
 • odborná konzultační a poradenská činnost,

Správa a provoz tělovýchovných zařízení VUT:

 • správa, provoz a modernizace tělovýchovných zařízení školy,
 • pronájem sportovišť pro studenty i širokou veřejnost,
 • tělovýchovné a sportovní služby pro studenty i širokou veřejnost,
 • poradenská a konzultační činnost,

Vědecko-výzkumné a tvůrčí aktivity:

 •  aplikovaný a smluvní výzkum,
 •  projekty,
 •  publikační činnost,
 •  testování a měření sportovců,
 •  odborná poradenská a konzultační činnost,
 •  mezioborová spolupráce s VŠ a odbornými pracovišti,
 •  pořádání sportovních akcí pro instituce, firmy a organizace,
 •  zdravé děti (sportovní pátky a příměstské sportovní tábory),
 •  projekty a edukační aktivity pro aktivní stáří,
 •  charitativní a dobročinné akce pro děti a mládež se specifickými potřebami,
 •  akce s handicapovanými a pro handicapované sportovce.

 

zveřejněno 2.7.2015

aktualizace 12.1.2016