Sport na VUT

Na této stránce jsou zavěšeny informace, které se týkají pohybových aktivit studentů. Pro studenty jsou připraveny návody pro přihlášení a zápis do tělesné výchovy a důležité pokyny pro platby a poplatky za pohybové aktivity.

Stránka pro studenty VUT v Brně přináší přehled výuky, výcvikové a pobytové zimní a letní kurzysportovní akcekurzy s akreditací MŠMT a školení základního stupně, dále nabídku odborných a tělovýchovných služeb, celoroční programy volnočasových aktivit a programy pro zkouškové období a  prázdniny. Studenti zde najdou popisy a polohu sportovišť, na kterých probíhá výuka Tato stránka bude také informovat zájemce o sportovní reprezentaci a dění v oblasti vysokoškolského sportu. 

MOJE SPORTY - ZOBRAZÍ INFORMACE O ZÁPISU