Zájemci o studium

Bakalářský program Sportovní technologie

Aktuální informace uchazečům do bakalářského studijního programu Sportovní technologie (BPC-STC)

Oznamujeme uchazečům o studium v BPC – STC , že rozhodnutím ředitelky CESA, jim byla prominuta přijímací zkouška. Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, kteří podali platnou přihlášku a splní podmínky přijetí.

Pokyny pro zápis ke studiu a další doplňující informace budou uchazečům zaslány nejpozději do 31.5.2020.

 

Zveřejněno dne: 29.4.2020

Zodpovědná osoba: Ing. Eliška Žáková, vedoucí studijního oddělení

 

 

Sportovní technologie jsou prvním bakalářským akreditovaným studijním programem v ČR, propojujícím sport a moderní technologie. Na výuce nového bakalářského programu se podílí dva ústavy VUT v Brně: Centrum sportovních aktivit a Ústav biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií.

 

Oblast vzdělávání

Studijní program Sportovní technologie je zaměřen na vzdělávání v oblasti sportu, kinantropologie, kineziologie, pohybových aktivit i tělovýchovného lékařství s využitím technických znalostí z oblasti elektrotechniky. Studium je tvořeno odpovídajícím poměrem kinantropologie a elektrotechniky tak, aby se vědomosti vzájemně prolínaly a vytvořily základ pro schopnost je aplikačně využívat při vlastní praxi a tvůrčí činnosti v oblasti sportovních technologií.

Sportovní technologie jsou profesně zaměřeným studijním programem s důrazem na praxi. Praxe trvá 12 týdnů a realizuje se ve výrobních a servisních firmách, ve sportovních zařízeních, v laboratořích tělovýchovného lékařství, ve výzkumných a vzdělávacích institucích, ve sportovních klubech a v ambulancích sportovní medicíny.

 

Uplatnění absolventů

Absolventem studijního programu bude technicky zaměřený specialista pro práci se sportovními technologiemi.

  • Dokáže navrhnout a realizovat přístroje pro sportovní průmysl i laboratoře. Uplatní se při vývoji nových technologií a inovací z pohledu znalosti zátěže sportovců. Bude schopen orientovat se v problematice technického zajištění monitoringu, analýzy a zpracování dat.
  • Stane se expertem na zpracování výstupů a záznamů z pohybových aktivit a dokáže pomocí moderních sportovních technologií připravit podklady pro analýzu pohybu, kvalifikovaně monitorovat sportovní výkon a stavy vznikající v průběhu tréninkového procesu.
  • Uplatní se při tvorbě vzdělávacích programů pro odborníky z oblasti tělovýchovy a sportu a v technologických vědeckých centrech. 
  • Dokáže se realizovat jako návrhář sportovních technologií či expert na využití umělé inteligence ve sportu. 
  • Stane se specialistou pro práci se sportovními technologiemi. S bakalářským diplomem v kapse navrhne přístroje, které pomáhají posouvat sportovní limity. Uplatní se jako technik ve sportovních laboratořích, ústavech kinantropologie, kineziologie, ve sportovních oddílech, nebo při tréninku a pohybových aktivitách.

Navazující magisterské studium se připravuje. CESA a FEKT intenzivně pracují na akreditaci navazujícího studijního programu tak, aby první absolventi bakalářského programu mohli hned pokračovat magisterským studiem. Kromě toho je možné pokračovat studiem oborově blízkých oborů na VUT i ostatních českých i zahraničních univerzitách zapojených do ECTS systému.